Eficienţă terapeutică dovedită,
de generaţii
Căutare
 
 
  • English
  • GR în lume:
Printează

Marketing şi vânzări

 

   

Politicile de marketing din sectorul farmaceutic fac astăzi obiectul unor aşteptări tot mai crescute din partea celor care, într-un mod sau altul, iau parte la dezvoltarea acestei ramuri vitale pentru  starea de sănătate a populaţiei.

Activitatea de cercetare - dezvoltare, producţie şi cea de marketing, este susţinută şi în subsidiarele firmei mamă, Gedeon Richter Plc.

Mai mult decât atât, politica şi strategiile de marketing se extind şi la reprezentanţele şi firmele asociate grupului.

Datorită unei puternice strategii de marketing, fidele ideii de sănătate, implementată şi susţinută la nivelul fiecăreia dintre subsidiare sau reprezentanţe, Gedeon Richter este  astăzi o importantă companie multinaţională din Europa Centrală şi de Est.

Gedeon Richter România S.A. are o pondere importantă la nivelul întregului concern, atât din punct de vedere al dezvoltării şi producţiei de medicamente, cât şi al amplorii comunicării de marketing.

Prioritare pentru stabilirea unei strategii pe termen mediu şi lung în România, au fost crearea reţelei de marketing, a sistemului de asigurarea calităţii şi asigurarea tuturor condiţiilor pentru a produce medicamente la standarde internaţionale. Fuziunea cu reprezentanţa Gedeon Richter, care exista încă din 1996 în Bucureşti, şi care acum este parte integrantă  a Gedeon Richter România S.A., a avut ca rezultat extinderea reţelei, atrăgând după sine o paletă de produse care a venit în completarea celor existente. Portofoliul a cunoscut astfel o expansiune a ariilor terapeutice, având o adresabilitate mai mare.

O  caracteristică unicat în România derivă dintr-o strategie care a vizat integrarea pe verticală, Gedeon Richter fiind prezentă pe toate cele trei segmente ale pieţei farmaceutice româneşti: producţie de medicamente, distribuţie şi retail. Aceasta presupune că, de la lansarea unui medicament pe piaţă şi până la vânzarea acestuia în farmacii, totul se poate desfăşura şi prin intermediul canalelor proprii. În consecinţă întregul circuit comercial al produsului se derulează într-un timp mult mai scurt, iar traseul producător-distribuitor-medic-farmacist este mult mai uşor de urmărit.

În această ordine de idei, Gedeon Richter achiziţionează mai mulţi distribuitori, care astăzi sunt reuniţi sub numele Pharmafarm şi se poziţionează în to­pul distribuitorilor români, lucru deloc de neglijat atunci când este vorba de o piaţă dinamică cum este cea din România.
Având în proprietate zece depozite şi un portofoliu de numeroşi clienţi, firma de distribuţie şi-a stabilit ca obiectiv de importanţă strategică creşterea continuă a standardelor de calitate prin intro-ducerea unui sistem al managementului calităţii, bazat pe normele GDP (Good Distribution Practice).

 

Întregul ciclu de vânzări este consolidat prin achiziţionarea a peste 100 de farmacii – astfel ia naştere componenta grupului denumită Gedeon Richter Farmacia. În cel mai scurt timp a început şi procesul de punere sub un brand comun a acestor unităţi, cunoscute acum tuturor sub numele de „Farmacia Richter”, prin aceasta urmărindu-se vânzarea în condiţii standardizate de calitate ale produselor grupului către pacienţi.

Finalizarea proiec­tului de integrare pe verticală aduce două mari beneficii – pe de-o parte Gedeon Richter România S.A. are o deschidere mare pe piaţa internă, iar pe de altă parte canalul de distribuție a pro­duselor lansate de către grup s-a scurtat considerabil. Aceste beneficii se traduc, în fapt, printr-o mare operativitate cu care se vine în întâmpinarea nevoilor de sănătate ale populaţiei.

Foarte importantă este strategia de comunicare în marketing, care vizează trei arii de interes: medici de familie şi specialişti – prin intermediul congreselor, seminariilor, conferinţelor şi a reprezentanţilor medicali;  farmaciştii – prin intermediul vizitelor reprezentanţilor medicali şi a materialelor promoţionale; forurile competente de profil, cum ar fi Ministerul Sănătăţii, ANM şi alţii – prin intermediul dosarelor de înregistrare, furnizarea materialelor promoţionale utilizate, fişe de farmacovigilenţă, etc.

Ţelul companiei este acela de a rămâne în conştiinţa colaboratorilor şi pacienţilor ca fiind adevăraţi profesionişti, precum şi acela de a păstra poziţia de lider pe pieţele tradiţionale. Toate aceste eforturi conjugate au drept scop îndeplinirea unui deziderat final, acela de a oferi tratamente accesibile şi de calitate pacienţilor noştri.