Eficienţă terapeutică dovedită,
de generaţii
Căutare
 
 
  • English
  • GR în lume:
Printează

Activităţi de mediu

 

    Toate etapele de fabricaţie ale unui medicament, pornind din faza de cercetare şi până în faza de producţie, ambalare, transport şi depozitare, precum şi toate activităţile sau măsurile adiacente procesului de fabricaţie, cum ar fi protecţia angajaţilor sau tratarea efluenţilor rezultaţi din diverse procese, presupun consum de energie şi au impact asupra mediului.

În acest sens, Gedeon Richter îşi asumă o responsabilitate de prim rang în ceea ce priveşte gestionarea riguroasă a resurselor de energie, a emisiilor de gaze sau a efluenţilor rezultaţi din procesele de fabricaţie.

Consecventă unei politici susţinute de întregul concern, Gedeon Richter România S.A. a implementat şi menţine cu stricteţe o serie de măsuri menite să economisească resursele naturale şi să reducă impactul rezidual asupra mediului, fie că este vorba de emisii de gaze cu efect de seră fie de efluenţi industriali sau deşeuri.

Apa este un element de care depinde însăşi existenţa vieţii pe Pământ. Faptul că resursele de apă sunt în cantitate limitată nu mai este astăzi un secret pentru nimeni. Iată de ce Gedeon Richter Romînia S.A. acordă o mare importanţă acestui aspect, folosind în procesele de fabricaţie echipamente care, pe lângă faptul că sunt performante, corespund şi necesităţii unui consum redus de apă. 

În privinţa consumului de energie, Gedeon Richter România S.A. reduce consumul fără a scădea performanţa.

În scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră s-au luat măsurile achiziţionării unor echipamente performante din acest punct de vedere, încă din faza proiectării liniilor de producţie.

Efluenţii rezultaţi din procesele tehnologice de producţie sunt colectaţi şi neutralizaţi în staţiile de tratare proprii. Apele rezultate sunt deversate în punctele de preluare, la standardele convenite de normele internaţionale.

Din respect pentru natură şi pentru pacienţi, Gedeon Richter România S.A. utilizează pentru ambalaje doar materiale atent selecţionate, de calitate, fie că este vorba de plastic, de hârtie sau de sticlă.

Trecând în revistă toate aceste preocupări, dorim să vă întărim convingerea  că prin toate demersurile pe care le face pentru a se pune în slujba sănătăţii oamenilor, Gedeon Richter România S.A. rămâne fidelă unui concept potrivit căruia mediul înconjurător nu ne aparţine, el fiind un împrumut luat de la generaţiile următoare.