Eficienţă terapeutică dovedită,
de generaţii
Căutare
 
 
  • English
  • GR în lume:
Printează

Compania noastră

 

   

Gedeon Richter este unul dintre cele mai importante nume de pe piaţa farmaceutică din Europa Centrală şi de Est, grupul deţi-nând companii producătoare de medica-mente în Ungaria, România, Rusia, Polonia, Germania şi India, precum şi o reţea de reprezentanţe dezvoltată pe mai multe continente.

În România, la nivel de grup, Gedeon Richter dezvoltă o activitate integrată: dezvoltare şi producţie de medicamente, distribuţie şi retail, toate acestea prin cele trei mari componente ale grupului - Gedeon Richter România S.A, Pharmafarm şi Gedeon Richter Farmacia S.A. Ne vom strădui în rândurile care urmează să facem cunoscute etapele premergătoare atingerii acestor performanţe.

Primele produse ale companiei Gedeon Richter au apărut pe piaţa românească încă înainte de 1989 şi, în scopul de a le face cunoscute specialiştilor - medici şi farmacişti, în 1996 se deschide reprezentanţa Gedeon Richter în România. Acest pas a fost motivat printre altele şi de lansarea în acea perioadă a unei serii de noi produse pentru tratamentul afecţiunilor cardiovasculare, dermatologice, reumatologice şi ale sistemului nervos central, precum şi de existenţa unui portofoliu impresionant dedicat domeniului ginecologic şi al planificării familiale.

Istoria firmei Gedeon Richter România S.A. începe în anul 1998, când Gedeon Richter Plc.  din  Ungaria  achiziţionează  pachetul  majoritar  al  fabricii  de  medicamente Armedica S.A. din Târgu Mureş. La acel moment, obiectivul principal al societăţii îl constituia alinierea la standardele internaţionale prin obţinerea certificatului GMP (Good Manufacturing Practice – Reguli de bună practică farmaceutică), precum şi imple-mentarea activităţii de marketing pentru orientarea companiei pe o piaţă în formare. Pentru aceasta s-au făcut importante investiţii pe plan logistic şi financiar.

Un moment important în viaţa grupului l-a constituit anul 2003, când Armedica S.A. îşi schimbă numele în Gedeon Richter România S.A., ca un ultim pas al integrării subsidiarei româneşti şi o recunoaştere deplină a eforturilor investitorului.

Investiţiile au fost considerabile (peste 45 milioane USD) şi s-au făcut în mai multe etape, primele dintre acestea vizând crearea unui sistem de asigurare a calităţii, care să urmărească şi să certifice calitatea produselor în toate fazele procesului tehnologic, încă din etapa de achiziţie a materiilor prime.  

De asemenea, o investiţie consistentă s-a făcut la nivelul secţiilor de  producţie, pe de-o parte pentru atingerea cerinţelor internaţionale privind calitatea producţiei şi a produselor, iar pe de altă parte pentru mărirea capacităţii de producţie. Astfel, în cursul anilor 1999-2006 s-a investit în crearea unor secţii de producţie ultramoderne, utilate cu tehnologie de ultimă oră. Ca urmare a acestor investiţii, în 2001 a fost obţinut primul certificat GMP (Good Manufacturing Practice – Norme de Bună Practică de Fabricaţie pentru produse medicamentoase). Procesul de modernizare nu s-a limitat doar la liniile de producţie, a vizat întregul sistem de utilităţi, cum ar fi sistemul de climă şi sistemul de apă purificată, sisteme care concură la asigurarea condiţiilor de fabricaţie conform normelor de bună practică farmaceutică.

Pentru a asigura garanţia calităţii produselor Gedeon Richter, în paralel cu investiţiile de mai sus, s-au modernizat şi utilat laboratoarele de control al calităţii cu aparatură modernă (HPLC, LC-MS, gaz-cromatograf, spectrometre UV, IR, laborator de microbiologie).

Un alt capitol important, mai ales din punctul de vedere al rezultatelor pe termen mediu şi lung, îl reprezintă înfiinţarea şi permanenta dezvoltare a Direcţiunii de Dezvoltare a produselor. Aceasta, alături de laboratorul de bioechivalenţă înfiinţat în colaborare cu Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, întregeşte un sistem ce garantează calitatea dezvoltării produselor.

Urmând acelaşi trend ascendent în dezvoltarea capacităţilor de producţie, în cursul anilor 2005 şi 2006 au fost puse în funcţiune noi linii de producţie, atât pentru comprimate cât şi pentru capsule. Astfel, o nouă linie de producţie s-a pus în funcţiune în anul 2006, linie dedicată unui produs destinat tratamentului unor afecţiuni urologice.

În 2008 au fost lansate noi produse destinate tratamentului diabetului zaharat – afecţiunilor dermatologice – dar şi la nivelul segmentului cardiovascular. O parte dintre produsele lansate în 2008, sunt medicamente cu formulări cu eliberare prelungită, care presupun atât  utilizarea unei tehnologii avansate cât şi a unei echipe cu înaltă calificare în acest domeniu, de care Gedeon Richter România dispune datorită investiţiei continue în resursele umane.

În acord cu o puternică activitate de marketing, care şi-a dezvoltat strategiile în toţi aceşti ani, precum şi în scopul unei  concise vizibilităţi pe piaţă, reprezentanţa fuzionează, în 2008, cu Gedeon Richter România S.A. Portofoliul companiei a cunoscut astfel o expansiune a ariilor terapeutice, lărgind paleta adresabilităţii prin cele peste 100 de produse.

În ultimii ani grupul Gedeon Richter a desfăşurat o amplă politică de achiziţii, aceasta vizând atât pătrunderea pe segmentul de distribuţie al medicamentelor, cât şi pe segmentul de retail. 

Pe segmentul de farmacii, firma Gedeon Richter Farmacia S.A. deţine peste 120 de unităţi, având o bună acoperire naţională. Toate aceste unităţi aduc pacienţilor servicii la cel mai înalt nivel.  

În cursul anului 2006 s-a construit Centrul Logistic din Corunca, în imediata apropiere a oraşului Târgu Mureş. Centrul oferă moderne capacităţi de depozitare şi procesare, în vederea distribuţiei eficiente a medicamentelor.

Pe platforma din Corunca s-a construit şi o clădire modernă de birouri care găzduieşte departamentul marketing al Gedeon Richter România S.A., sediul firmei Armedica Trading S.R.L. şi sediul firmei Gedeon Richter Farmacia S.A.

Firma Gedeon Richter România S.A. are peste 590 de angajaţi, dintre care 49% cu studii superioare, iar tot grupul Gedeon Richter din România are aproape 1700 de angajaţi la nivel naţional.

Gedeon Richter România S.A. este o companie de succes în care oameni remarcabili îşi folosesc profesionalismul şi pasiunea pentru a duce mai departe renumele firmei.