Eficienţă terapeutică dovedită,
de generaţii
Căutare
 
 
  • English
  • GR în lume:
Printează

 Cercetare şi dezvoltare

 

   

Activitatea de cercetare şi dezvolta-re face ca numele Gedeon Richter să fie asociat cu inovaţia şi nu doar cu simpla producţie de medicamente. Această activitate este concretiza-tă prin cercetarea de substanţe ac-tive originale şi prin dezvoltarea de generice  constituind una dintre priorităţile companiei.

Viziunea şi spiritul inovator al fondatorului, farmacistul Richter Gedeon, s-au confirmat în timp, compania care-i poartă numele fiind astăzi un important concern farmaceutic din Europa Centrală şi de Est.

Nivelul înalt al muncii de cercetare şi dezvoltare din cadrul concernului Richter Gedeon este asigurat de un grup de 800 de oameni de ştiinţă, contribuţia lor la dezvoltarea ştiinţei farmaceutice fiind răsplătită cu o medialie de aur din partea Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală.

Preocuparea pentru susţinerea în permanenţă la înalte standarde a activităţii de cercetare şi în special a celei de dezvoltare de noi produse nu este concentrată doar în perimetrul Richter Gedeon Plc., un rol important din acest punct de vedere fiind rezervat unor subsidiare ale acesteia. 

Un număr de peste 60 de medicamente au fost dezvoltate şi sunt produse de subsidiara  Gedeon Richter România S.A., marea majoritate fiind introduse în fabricaţie după 1998, iar un număr de 15 produse au trecut prin faza de redezvoltare.

Aceste realizări se datorează unei strategii care a vizat maximizarea rezultatelor pe termen mediu şi lung, strategie care, în urma unor serioase investiţii, s-a concretizat în înfiinţarea şi permanenta extindere şi dotare a unui laborator de cercetare şi dezvoltare a produselor.

În timp, echipa dedicată dezvoltării produselor noi s-a mărit, firma cuprinzând astăzi un departament distinct care înglobează specialişti din domeniul chimiei, medicinei şi farmaciei. Prin conlucrarea strânsă a acestor specialişti, s-a reuşit dezvoltarea unor forme solide, lichide sau semisolide, pornind de la faza de formularea produsului nou până la fabricarea acestuia în fază industrială.

Ca rezultat a activităţii de dezvoltare stau mărturie o serie de produse cu formule unice şi lansate ca prim-generice pe piaţa din România. Produsele de vârf ale companiei, printre care se numără şi medicamentele cu eliberare modificată, presupun atât utilizarea unei tehnologii avansate cât şi a unei echipe cu înaltă calificare în acest domeniu, de care Gedeon Richter România S.A. dispune datorită investiţiei continue în cercetare - dezvoltare şi în resursele umane. Produsele dezvoltate şi fabricate la Gedeon Richter România S.A. sunt înregistrate atât în ţară cât şi în străinătate.

Rezultatele obţinute în activitatea de cercetare - dezvoltare, au conferit şi consolidat o poziţie importantă subsidiarei Gedeon Richter România S.A., aceea de dezvoltător de produse pentru întregul concern.