Eficienţă terapeutică dovedită,
de generaţii
Căutare
 
 
  • English
  • GR în lume:
Printează

Gedeon Richter Romania S.A. sprijină ştiinţa şi educaţia 

 

    Cercetarea ştiinţifică reprezintă astăzi pârghia cea mai importantă pentru îmbunătăţirea nivelului de trai, a sănătăţii, a culturii şi în general a bogăţiei unei societăţi. Este la fel de adevărat că o dezvoltare economică, socială şi culturală sănătoasă nu este posibilă fără un sistem de învăţământ de înalt nivel, bine structurat, bazat pe o cercetare ştiinţifică viguroasă.

A nu pune accent pe aceste activităţi ar conduce inevitabil la stagnare şi, pe termen lung, supravieţuirea respectivei societăţi ar fi pusă în pericol.

Iată de ce, în sectorul delimitat de natura activităţii sale, aceea de dezvoltător şi producător de medicamente, calitatea vieţii şi cercetarea ştiinţifică sunt printre preocupările de bază ale Gedeon Richter România S.A. Sprijinind cercetarea ştiinţifică, compania noastră se implică activ în dezvoltarea comunităţii medicale. 

Gedeon Richter România S.A. îşi asumă un rol de mediator activ în schimbul permanent de informaţii din cadrul comunităţii medicale prin prezenţa sa activă la numeroase evenimente științifice congrese, conferințe, simpozioane  de specialitate medicală cu prezentări științifice cu valoare adăugată, respectiv prin spijinirea specialiștilor din societatea medicală de a participa și de a susține prezentări inovative cu un nivel științific ridicat. 

Produsele noi, de calitate, dezvoltate de către grupul Gedeon Richter contribuie la lărgirea bazei de cunoştinţe a grupului, dar şi a întregii industrii farmaceutice. Odată ieşite din faza de dezvoltare şi înregistrare, produsele noastre devin instrumente moderne şi eficiente pentru specialişti.

Un alt aspect relevant pentru modul în care compania înţelege să se implice activ în viaţa comunităţii este reprezentat de sprijinul pe care îl oferă procesului educaţional. În vederea dezvoltării unor relaţii cât mai fructuoase cu universităţile, compania noastră sprijină studenţii care se remarcă prin preocuparea pentru cercetare. Gedeon Richter România S.A. a pus bazele unui parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, parteneriat în baza căruia viitorii specialişti, actualmente studenţi, au acces la experienţa acumulată în practică de specialiştii companiei noastre, precum şi la o mulţime de informaţii legate de domeniul farmaceutic. Studenţilor le sunt oferite mijloace de a observa îndeaproape, într-o manieră transparentă, stadiile de producţie şi practicile legate de asigurarea calităţii, în speranţa că îi va ajuta să aibă o imagine mai precisă a rezultatelor viitoarei lor activităţi.

Mai mult, viziunea companiei cuprinde etape premergătoare cercetării ştiinţifice, în acest sens implicându-se în susţinerea unui simpozion internaţional de chimie pentru elevii din clasele 8-12, organizat la Târgu Mureş.

Gedeon Richter România S.A. a creat o tradiţie în ceea ce priveşte premierea elevilor mureşeni câştigători ai Olimpiadei Naţionale de Chimie, dorind astfel să evidenţieze atât meritele lor, cât şi ale profesorilor implicaţi în pregătirea acestora.